Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Sunday, January 18, 2009

Audio Biến Động Miền Trung


video
Phần 1- Lời Giới Thiệuvideo
Phần 2- Miền Trung HUẾvideo
Phần 3- Bàn Thờ Phật Xuống Đường
video
Phần 4- 1968 Mậu Thân - Huế Địa Ngục

video
phan 5 1968- Mậu Thân Ta và Địch
video
phan 7- 1968 Mậu Thân Quận 1
video

phan 6-1968 Mậu Thân Cuôc Tắm Máu Rùng Rợn


video
Phần 8 Mậu Thân Số Nạn Nhân

No comments:

Post a Comment